top of page

簡易賀年豬軟骨


團年飯,開年飯, 家家戶戶都煮意頭菜, 仲要係10個8個意頭菜, 預意十全十美, 發發發. 作為全能媽媽, 總有幾道撚手菜, 預備一家團年開年. 蓮藕蓮藕年年有, 麻吉媽媽就覺得過年唔少得既就係蓮藕, 外形似足金錢, 年年有錢好意頭. 香煎蓮藕配小麻吉豬軟骨, 無需額外調味, 已經超好味.

過年小麻吉為您設計好一道簡易賀年菜, 仲唔快D試下?


香煎蓮藕豬軟骨作法


❤️無防腐劑

❤️無添加劑

❤️香港製造


冷凍食品,保鮮期長,疫情下常備幾包,方便不時之需🤭🤭

訂購快煮包鏈結👇🏻

https://bit.ly/3aRtL2a訂購豬軟骨快煮包鏈結👇🏻

http://bit.ly/38QehJb